Buwan ng Wika

Dalawang tampok na Programang inihandog sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika

Taun-taon tuwing Agosto, ipinagdiriwang ng Pilipinas ang Buwan ng Wikang Pambansa sang-ayon sa Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997 na iniatas ni dating Pangulong Fidel V. Ramos.

Ipinagdiwang ng St. Stephen’s High School ang Buwan ng Wika ngayong taon na may temang “Filipino: Wika ng Pambansang Kaunlaran” noong ika-28 ng Agosto sa Auditorium. Ang pagtatanghal ay punung-puno ng mga makabuluhang programang inihanda mula sa ikapito hanggang sa ikasampung baitang ng mga piling mag- aaral.

Opisyal na binuksan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng simpleng panalangin na sinundan ng pagkanta ng Pambansang Awit ng Pilipinas at Pagbati at Pambungad na Pananalita mula sa Punong Tagamasid ng Kagawaran ng HS English na si Gng. Ma. Christina L. Recosana.

Ang Bungad na pagtatanghal ay inihandog ng Stephenian Chorale sa kanilang paghahandog ng kantang “Bayan Ko” na damang dama ang pagka-Pilipino, mula sa pagkumpas ni si Bb. Patricia Lim.

Sumunod na nagtanghal ay galing sa ikasampung Baitang na si Leanne Sy sa kanyang napakasining na pagkukuwento ng pamagat na ”Bakit Umaakyat ang Suso sa Dahon?” na sinundan agad ng masiglang paghahandog ng katutubong sayaw mula sa tugtuging “Balitaw” at Balagtasan sa pamagat na “Aling Wika ang Dapat Gamitin ng Pilipino tungo sa Pag-unlad: Wikang Puro o Wikang Halo” na taos pusong inihandog ng mga piling mag- aaral.

Hindi nagpahuli ang tatlong mag- aaral na sina Julianna Macavinta, Moureen Barbo at Justine Po ng ikapito at ikasampung baitang at nagpakitang gilas sa kanilang makabagbag damdamin na awiting “Isang Lahi”. Patuloy ang pagdiriwang nito sa pagtatanghal ng mga piling mag- aaral ng Mga Dayalekto ng Pagkakaisa, na binigyan ng importansya ang halaga ng pagkakaisa sa anumang lugar.

At bilang pagtatapos ng programa, ang mga piling mag- aaral mula sa iba’t ibang baitang ay nagpakita / nagpamalas ng galing nila sa pamamagitan ng “Munting Tagisan ng Talino” na naging mahalagang bahagi ng pagtatanghal.

Ang programang ito ay opisyal na tinapos sa pamamagitan ng paghahandog ng isang simpleng Pangwakas na Panalangin mula kay Linus Austin A. Lim na sinundan ng Awiting Pampaaralan ni Rayne Lim mula sa ikasampung baitang.

Sina Czarina Audrey Silvano ng ikawalong baitang at Eugene Angkok ng ikasampung baitang ang inatasang maging mga guro ng palatuntunan.

Taos- pusong nagpapasalamat ang buong SSHS sa mga opisyales na bumubuo ng Filipino at Social Science Club at mga kaguruan mula sa dalawang departamento sa kanilang mga tulong upang maging matagumpay ang paggunita ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2015.

Thu, 27-Aug-2015